Dijital Dönüşüm Danışmanlığı

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Dijital dönüşüm; modern teknolojinin sunduğu imkanlar doğrultusunda, şirketlerin iş performanslarını büyütmek ve hedef pazardaki payını artırmak amacıyla, iş süreçleri ve teknolojik araçlarındaki bütüncül değişim sürecidir.

Bir çok işletme, dijital dönüşümlerini henüz tamamlamadı veya organizasyonlarında sürekli değişim ve gelişmeyi hedefleyen bir dönüşüm kültür benimsemediler. Buna rağmen şirketler, daima uçtan uca değişimler planlıyorlar.

Peki şirketler dijital dönüşümlerini nasıl hızlandırabilir? Cevap, gelecek için bir vizyon yaratmakta ve bunu başarmanızı sağlayacak teknolojik ve insani yetenekleri istikrarlı bir şekilde geliştirmekte yatmaktadır.

İşletmenin mevcut olgunluk seviyesinin tespit edilmesi

İşletmenin, mevcut organizasyon yapısının, iş yapış şekillerinin tespit edilmesi gelecek dijital dönüşüm planı için ilk ve önemli adımdır. Bu aşamada işletmenin hali hazırda kullandığı teknolojik araçlar varsa tespit edilerek dijital dönüşüme ne ölçüde hazır olduğu irdelenir.

Dijital dönüşüm yol haritasının oluşturulması

İşletmenin mevcut olgunluk seviyesi ölçüldükten sonra, sahip olduğu stratejik hedefler ve vizyonu göz önünde bulundurularak gerçekçi bir yol haritası oluşturulur. Bu yol haritasının kuruluş kaynaklarını en uygun biçimde kullanması gerekir.

Dijital dönüşüm yol haritası:

Dijital dönüşüm yol haritası, işletmenizin mevcut stratejilerini, maliyet yapısını ve iş akışlarını göz önünde bulundurularak farklı alternatifler ile birlikte mevcutta ve gelecekte ihtiyacınız olacak çözümlerin önerildiği bir plandır.

1

Büyüme stratejilerinin belirlenmesi

2

Büyüme stratejilerinizle örtüşen teknolojilerin belirlenmesi

3

Teknolojilerin işletmeye entegre edilmesi

4

Geliştiirilmesi

5

Aktif olarak kullanılmaya başlanması

6

Dönüşümün sürdürülebilirliğinin sağlanması

Dijital Dönüşümün Unsurları

İnsan

Süreç

Teknoloji

Dijital Dönüşüm Çözümlerimizi Keşfedin

İşletmenizi Endüstri 4.0’a giden yolda destekleyecek dijital dönüşüm danışmanlığı hizmetlerimizi ve üretim sahanızı uçtan uca destekleyecek çözümlerimizi keşfedin.