Dera ERP Kurumsal Kaynak Planlaması

Dera Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Nedir?

Dera ERP ile planlama, satın alma, stok, satış, pazarlama, finans ve insan kaynakları gibi farklı iş süreçlerinizi uçtan uca yönetirsiniz. Dera Teknoloji tarafından geliştirilmiş bir süreç yönetim sistemidir. Üretimin tekliften sevke hazır hale gelmesine kadar bütün süreçlerin tek bir platformda izlenilebilmesini sağlayarak üretim kayıplarını önler.

DERA ERP Yazılımı Çözümleri

Sistem Yönetimi

İş merkezi, personel, duruş, hurda, key user, kontrol liste gibi sistemin çalışması için yapılacak temel tanımların yer aldığı modüldür.

Ön Muhasebe

Fatura düzenleme ve iletme, çalışanların aylık bordro takibi, alacaklılarının ve nakit paranın takibi, banka işlemleri ve çek senet takibi yapılır.

Planlama

Stok kartları, reçete rota ve operasyonların tanımlandığı modüldür. Onaylanan müşteri siparişleri iş emirlerine dönüştürülür.

Müşteri Sipariş Yönetimi

Teklif ve siparişlerin yönetildiği modüldür. Onaylanan teklifler siparişe dönüştürülerek termin tarihlerine göre ekrandan takip edilebilir.

Analiz ve Raporlar

Toplanan verileri istediğiniz tarih aralıklarında ve istediğiniz parametrelere göre hazır raporlar elde etmenizi sağlar. Bu sayede gerekli iyileştirme çalışmaları ve güncelleştirme işlemleri yaparsınız.

Satın Alma Siparişleri Yönetimi

MRP (Malzeme İhtiyaç Planlaması) çalıştırıldıktan sonra satın alınması gereken hammadde veya yarı-mamül siparişleri verilir.

Bakım Yönetimi

Toplanan verileri istediğiniz tarih aralıklarında ve istediğiniz parametrelere göre hazır raporlar elde etmenizi sağlar. Bu sayede gerekli iyileştirme çalışmaları ve güncelleştirme işlemleri yaparsınız.

Kalite Yönetimi

Kalite hataları analiz edilebilir, kategoriler halinde incelenip hata protokolleri oluşturulabilir. Benzer kalite  hataların kök neden analizleri yapılabilir üretimin OEE’sine pozitif etkiler sağlanır.  

Stok Yönetimi

MRP,  Satış,  Satın alma,  Proje, Üretim modülleri ile entegre çalışarak stok yönetimini sağlar. Stok yönetimi, satın almadan üretimin bitişine kadar gerçek zamanlı olarak takip edilir.

Doküman Yönetimi

Personel iş emrini gerçekleştirirken operatör ekranlarından, ilgili teknik resim, kalite, çevre, kontrol, proje dokümanlarına da ulaşabilir. Bununla birlikte, 2D ve 3D dosyalar da görüntülenir.

Bize Ulaşın

Hemen Destek Alın

Fabrikanızı uçtan uca yönetin. Üretim kayıplarınızı azaltarak maliyetlerinizi düşürün. Fabrikanızı ziyaret ederek size uygun çözüm önerilerimizi dinlemek için bize ulaşın.

Dera ERP ile ilgili daha fazlasını öğrenin.