MES Ne İşe Yarar?

Üretim Yönetim Sistemi (MES), tesislerdeki üretim verilerini gerçek zamanlı takip etmek üzerine kurulu üretim yönetim ve otomasyon sistemidir. ERP ile başlayan fabrika içi dikey entegrasyonunuzu destekler.

  • Üretim kontrol, izleme ve düzeltme adımlarınızın doğru yapılabilmesi için sahadan gerçek zamanlı verilerinizi alıp yorumlamanızı sağlar.
  • MES üzerinden süreçlere gerçek zamanlı iş emri, ürün dokümanı, kontrol planı gönderebilir,
  • Üretim süreçlerinden bilgi alabilir (üretim adetleri, fire, OEE, vs).
  • Otomatik üretim performans raporları türetebilir.
  • Bu bilgileri görsel olarak yayınlayabilir ve kaynaklarınızı daha etkin yönetebilirsiniz.

İşletmedeki Hangi Sorunlara Çözüm Sağlar?

İşletmelerin çoğu; duruş, üretim, performans, bakım ve kalite ile ilgili verilere yönelik şeffaf veriye sahip değiller. Siz de aşağıdaki soruları kendinize sorarak; üretim sürecinizdeki bu önemli verilerle ilgili ne kadar doğru cevaba sahip olduğunuzu değerlendirebilirsiniz.

Duruşlar: Ne zaman gerçekleşiyor? Neden gerçekleşiyor? Hangi iş merkezlerinde gerçekleşiyor? Hangi operatörler gerçekleştiriyor? Bana maliyeti ne oluyor?

Performans: Hangi makinelerin çevrim süresi beklenenden daha uzun? Çevrim süresi ne zaman daha kısa veya uzun gerçekleşiyor? Duruştan dolayı ne kadar performans kaybı gerçekleşiyor? Operatör maliyetleri hız kayıpları ile ilişkili mi?

Üretim: Ne kadar kayıp oluyor? Ne kadar hammadde kullanılıyor? Ne kadar daha verimli üretim yapabilirdim?

Bakım: Arıza müdahale ve giderilmesi sürelerini tespit edebiliyor muyum? Periyodik bakımları yönetebiliyor muyum? Arızaları önlemek için gerekli takibi yapıyor muyum?

Kalite: Akışı bozan süreçler nelerdir? Üretim sürecimdeki dar boğazlar neler? Üretim sürecimi geliştirmek için gerekli bilgilere sahip miyim? Kalite hatalarımı önlemek için gerekli takibi yapıyor muyum?

MES işletmelere ne gibi avantajlar sağlar?

Akıllı fabrika uygulamasının ilk adımı olan MES ler sayesinde bugün bir çok firma gerçek zamanlı OEE analizleri yapmakta, problemli süreçlerini analiz ederek zamanında aldıkları aksiyonlarla rakiplerine oranla daha verimli süreçlere sahip olmaktadır.

Endüstri 4.0 üretmekten ziyade, verimli üretmek için düşünülmelidir. Teknoloji ne olursa olsun, hâlâ metal kesilecek, bükülecek ve montaj yapılacaktır. Üretim ve süreçlerin daha etkin yönetilip, hız, kalite ve maliyet anlamında avantaj elde edilebilmesi için teknolojiye ihtiyaç vardır. Yüzlerce ürün, binlerce malzeme ve onlarca sürecin olduğu, her an her şeyin değiştiği ve kontrol etmenin giderek güçleştiği dinamik üretim ortamında, teknoloji; süreçleri yönetmekten sorumlu, sanal yönetici olmalıdır. MES bu iş için ideal bir araçtır.

Dera MES Üretim Yönetim Sistemi Nasıl Çalışır?

Üretim sahasından üretim verilerini gerçek zamanlı, güvenilir ve şeffaf bir sistemle toplanır. Toplanan bu veriler, üretim merkezlerindeki PLC, HMI, kiosk ve sensör vb. çevre birimlerinden alınarak yerel sunucu üzerinde depolanır. Gerçek zamanlı olarak iş merkezlerinin üretim, verim ve duruş verilerini bilgisayar, tablet ve andon ekranlardan izlenebilir.

Üretimden toplanan verilerle toplam ekipman verimliliği, kapasite kullanımı, üretim performansı, kalite, fiili çalışma süresi, PPM, MTBF-MTBM, UCL-LCL-Cp verileri hesaplanarak analiz raporları oluşturulur.

Üretim sürecindeki aksaklıklar, darboğazlar ve sorunlar bütün açıklığıyla görülerek toplam ekipman verimliliği artırılır.

İşletmenizin ihtiyaçlarına uygun MES çözümünü seçmek dijital dönüşüm yolculuğunuzda önemli bir karardır. Bu süreçte uzman danışman kadromuzla tanışmak ve işletmenizin ihtiyacına uygun yol haritasını çizmek için bizimle iletişime geçin.

Dera Mes ile ilgili daha fazlasını öğrenin.