Çözümlerimiz

DERA MES Üretim Yönetim Sistemi Nedir?

DERA MES, tesislerdeki üretim verilerini gerçek zamanlı takip etmek üzerine kurulu bir üretim yönetim ve otomasyon sistemidir.

DERA MES Yazılımı Çözümleri

Sistem Yönetimi

İş merkezi, personel, duruş, hurda, key user, kontrol liste gibi sistemin çalışması için yapılacak temel tanımların yer aldığı modüldür.

Operatör Veri Toplama

Sahadaki iş merkezlerinden gerçek zamanlı üretim takibinin yapılmasını sağlar.

 

Planlama

Üretim verilerini liste halinde gerçek zamanlı görüntüleyerek üzerinde değişiklik yapmanızı sağlar.

Makine İzleme

Operatörlerin gerçek zamanlı olarak üretim doküman, plan ve üretim performansını izlemenizi sağlar.

Analiz ve Raporlama

Toplanan verileri istediğiniz tarih aralıklarında ve istediğiniz parametrelere göre hazır raporlar elde etmenizi sağlar. Bu sayede gerekli iyileştirme çalışmaları ve güncelleştirme işlemleri yaparsınız.

ERP Entegrasyon

Mevcut ERP sisteminizden iş emri listesi gibi gerekli verileri MES sistemine aktarır.

Bakım Yönetimi

Toplanan verileri istediğiniz tarih aralıklarında ve istediğiniz parametrelere göre hazır raporlar elde etmenizi sağlar. Bu sayede gerekli iyileştirme çalışmaları ve güncelleştirme işlemleri yaparsınız.

Kalite Yönetimi

Kalite hataları analiz edilebilir, kategoriler halinde incelenip hata protokolleri oluşturulabilir. Benzer kalite  hataların kök neden analizleri yapılabilir üretimin OEE’sine pozitif etkiler sağlanır.  

Stok Yönetimi

MRP,  Satış,  Satın alma,  Proje, Üretim modülleri ile entegre çalışarak stok yönetimini sağlar. Stok yönetimi, satın almadan üretimin bitişine kadar gerçek zamanlı olarak takip edilir.

Doküman Yönetimi

Personel iş emrini gerçekleştirirken operatör ekranlarından, ilgili teknik resim, kalite, çevre, kontrol, proje dokümanlarına da ulaşabilir. Bununla birlikte, 2D ve 3D dosyalar da görüntülenir.

DERA MES Faydaları

VERİMLİLİKTE ARTIŞ

Üretim verimliliğinde minimum %30 oranında artış

KALİTE ORANININ ARTMASI

Hurda kayıplarının azalması ile kalite oranlarının artması

DERA MES Yazılımı Çözümleri

OEE ARTIŞI

Üretim verimi, makine kullanımı ve kalitenin artmasıyla toplam ekipman verimliliğinin (OEE) artması

ARIZALARDA AZALMA

Makine arızalarının raporlanması sonucu kök neden analizi ile gelecek arızaların önlenmesi

OTOMATİK VE ZAHMETSİZ RAPORLAMA

Tekrarlı işlemler azalır, kağıtsız üretim ortamı yaratılır.

MALİYETLERİN AZALMASI

Hurda miktarı ve duruş sürelerinin azalması ile maliyetlerde azalma

DERA MES Ne İşe Yarar?

Gerçek Zamanlı İş Takibi

Gerçek zamanlı olarak iş merkezlerinin üretim, verim ve duruş verilerini gözlemleyebilirsiniz.

Verilerin Depolanması

Sahadan gerçek zamanlı ve otomatik olarak topladığınız güvenilir verileri bilgiye çevirerek, her seviyede kullanıma sunar, aksiyon üretir, plan yapar, karar destek sistemlerinizde kullanabilirsiniz.

Analiz ve Raporlama

Üretimden toplanan verilerle toplam ekipman verimliliği, kapasite kullanımı, üretim performansı, kalite, fiili çalışma süresi, PPM, MTBF- MTBM, UCL-LCL-Cp verileri hesaplanarak analiz raporları oluşturabilirsiniz.

Yalın Üretim

Duruş süresi, duruş sebebi, hurda miktarı, hurda sebebi gibi verileri analiz ederek işletmenizdeki darboğazları tespit eder, aksiyon alırsınız.Bu sayede değer yaratmayan faaliyetleri en aza indirerek yalın bir üretim hattı oluşturursunuz.

Hemen Destek Alın

Destek ekibimizle iletişime geçerek, işletmenize özel MES çözümleri hakkında destek alabilirsiniz.