OEE Nedir?

OEE, işletmelerde ekipmanların verimliliğini tespit etmek için kullanılan bir standarttır. OEE (Overall Equipment Effectivenes), Toplam Ekipman Etkinliği (TEE) anlamına gelmektedir. Üretim operasyonlarınızdaki toplam sürenin ne kadarının gerçekten verimli kullanıldığını yüzde olarak hesaplamaya yarar. En basit tanımıyla kaliteli bir ürün üretmek için zamanın ne kadar etkili kullanıldığını ölçer.

OEE, yalın üretim ve toplam verimli bakım uygulamalarında anahtar yol oynar. Makineleri etkin kullanarak kayıpları azaltır, sıfır yatırımla değer üretmenizi sağlar. Bu kavram, üretilen kaliteli ürün oranı, makinelerin uygunluğu ve performans verimliliği kavramları ile ilişkilidir.

OEE ile İlişkili Terimler

Verimlilik: Makinenin çalışma hızını ölçer, performans olarak da tanımlanabilir. Verimlilik = Hedef Üretim Adeti /  Üretim Adeti

Kullanılabilirlik: Makinenin fiili çalışma süresinin planlı üretim süresine oranıdır. Kullanılabilirlik = Fiili çalışma Süresi / Planlı Üretim Süresi ( Toplam Üretim Süresi – Planlı Duruş)

Kalite: Kalite kontrol biriminden geçerek onay alan üretim miktarının gerçekleşen üretim miktarına oranıdır. Kalite = Fiili Üretim Adeti / Fiili Üretim Adeti + Hurda

OEE Nasıl Hesaplanır?

OEE, bir makinenin çalışmasına engel olacak tüm bu faktörlerin verimlilik tanımı altında takip edilmesidir. Başka bir deyişle, makinenin istenildiği anda müşteri taleplerine, öngörülen standart ve hata oranları ile ulaşılıp ulaşılamadığını ölçer. 

OEE (%) = Performans (%) x Kullanılabilirlik (%) x Kalite (%) formülü ile hesaplanır.

Bir iş merkezindeki toplam ekipman verimliliği hesabı yapılmadan önce, performans, kullanılabilirlik ve kalite verileri hesaplanmalıdır. Örneğin; bir fabrikadaki herhangi bir gün için; Performans = 90,45, Kullanılabilirlik = 41,35, Kalite = 88,14 ise;  (90,45 x 41,35 x 88,14) / 10.000 işleminin sonucunda hesaplanan OEE değeri; %32,96 olacaktır.

İş merkezlerinizdeki OEE puanı size nerede olduğunuzu söyler, öte yandan ilişkili olduğu diğer üç faktör ise (Kullanılabilirlik, Performans ve Kalite) o iş merkezinde nasıl bir iyileştirme yapmanız gerektiğini belirtir.

Dera Mes sistemi, iş merkezlerinden alınan canlı veriler ile üretim zamanınızı ne kadar verimli kullandığınızı analiz ederek; toplam ekipman verimliliğinizi artırmak için hangi değişiklikleri yapmanız gerektiğini fark etmenizi sağlar. İşletmenizde sıfır yatırım maliyeti ile verimliliğinizi en az %25 oranında artırmak için tıklayın.

Toplam Ekipman Verimliliği = Kapasite + Performans + Kalite

Kapasite

Duruş Kayıpları

Performans

Hız Kayıpları

Kalite

Kalite Kayıpları